+420 577 922 200
+420 577 927 101
+420 577 929 618

O DDM Sluníčko

Vize:
Moderní a atraktivní centrum pro zkvalitnění životního stylu a hodnotné využití volného času.

Základním předmětem činnosti a poslání DDM je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

DDM se dále podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí, žáků a studentů.

Dokumentace ŠVP a VR k nahlédnutí u ředitele a zástupce ředitele DDM.

Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat těmito formami:

Pravidelná činnost
Příležitostná zájmová činnost
Táborová činnost
Osvětová činnost
Odborná a metodická pomoc
Výukové programy
Individuální práce
Spontánní činnost

Soubory ke stažení:

Informace ohledně GDPR:
  Informace ohledně GDPR

Výroční zprávy:
  Dodatek k výroční zprávě o činnosti 2017-2018
  Výroční zpráva o činnosti 2017-2018
  Svobodný přístup k informacím DDM Sluníčko
  Výroční zpráva o činnosti 2016-2017
  Dodatek k výroční zprávě o činnosti
  Výroční zpráva o činnosti 2015-2016
  Výroční zpráva o činnosti 2014-2015
  Výroční zpráva o činnosti 2013-2014
  Výroční zpráva o činnosti 2012-2013
  Výroční zpráva o činnosti 2011-2012
  Výroční zpráva o činnosti 2010-2011
  Výroční zpráva o činnosti 2009-2010
  Výroční zpráva o činnosti 2008-2009
  Výroční zpráva o činnosti 2007-2008

Školní vzdělávací program je uložen k nahlédnutí na DDM Sluníčko.