+420 577 922 200
+420 577 927 101
+420 577 929 618

Táborová nabídka!Táborová nabídka!

O DDM Sluníčko

Základním předmětem činnosti a poslání DDM je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.

Kroužky

HLEDÁME PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Do některých zájmových útvarů hledáme pedagogického pracovníka. Jejich seznam najdete pod tlačítkem seznam kroužků.

Tábory

V létě 2016 jsme uspořádali celkem 12 táborů pro téměř 400 dětí. Děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na další letní prázdniny.

Aktuality

PF 2017
2017
DDM Sluníčko
Karneval
22. 1. 2017
Otrokovická Beseda
RPG Víkend
24. - 26. 2. 2017
DDM Trávníky
O pohár starosty obce Tlumačov
8. 4. 2017
Sportovní hala
Akademie DDM Sluníčko
21. 5. 2016
Otrokovická Beseda