+420 577 922 200
+420 577 927 101
+420 577 929 618

Nabídka táborů 2019Nabídka nových kroužků na středisku Trávníky

O DDM Sluníčko

Základním předmětem činnosti a poslání DDM je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.

Kroužky

HLEDÁME PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Do některých zájmových útvarů hledáme pedagogického pracovníka. Jejich seznam najdete pod tlačítkem seznam kroužků.

Tábory

Nabídku letních příměstských a pobytových táborů zveřejníme v sekci Tábory v lednu 2019.

Aktuality

Otevřená herna
leden 2019
Centrum volného času
Exit game z DDM
12.1.2019
středisko Trávníky
Královský karneval
20. 1. 2019
Otrokovická Beseda
Ptačí týden
21.- 25.1.2019
středisko Trávníky
Pojďte s námi za tábory
1.2.2019
středisko Trávníky