+420 577 922 200
+420 577 927 101
+420 577 929 618

Stalo se

4.4.2019

Sluníčko nejen pro školáky

Sluníčko je nejen pro školáky

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice není jen o odpoledních kroužcích pro žáky, ale více jak 10 let fungují na Centru volného času dopolední dvouhodinové programy – Berušky – pro rodiče s dětmi od 15 měsíců. O tyto činnosti je ze strany rodičů veliký zájem a tak jsou již čtvrtým rokem nabízeny také na středisku na Trávníkách. Pro nejmenší návštěvníky DDM Sluníčko je ale uzpůsobeno právě středisko Centrum volného času na Baťově, kde jsme před dvěma lety zrekonstruovali a nově vybavili celou hernu, kterou v období od října do dubna nabízíme čtyřikrát v týdnu odpoledne veřejnosti v rámci akce Otevřená herna pro rodiče s dětmi. I o tuto aktivitu je velký zájem, což nás velmi těší.
Hana Koželuhová, Eva Doležalová
Centrum volného času, DDM Sluníčko

Foto

29.3.2019

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem na Sluníčku

Na konci března proběhlo na středisku Centra volného času již jedenácté pohádkové nocování s Andersenem. Touto akcí v dětech probouzíme zájem o dětské čtenářství
a zážitkovou pedagogikou jim přibližujeme svět knih.
V průběhu kouzelné pohádkové noci děti navštívily „Filmový uzel“ ve Zlíně, kde pro ně byl připraven pestrý program. Po návratu se setkaly se s Pipi dlouhou punčochou a pohádkovým dědečkem, kteří pro ně připravili zajímavou hru, výbornou večeři a pohádkovou diskotéku. Unaveni zážitky, usnuly všechny děti při čtení pohádek do spacáku.
Ráno je čekala vydatná snídaně, výtvarné tvoření, odměny a rozloučení.
Děti byly nocováním nadšeny a již se těší na další.
Děkuji svým kolegům – Hance, Kubovi, Zuzce a Michalovi, že svým osobním příkladem ukázali dětem, že číst knížky, může být velké dobrodružství.
Za DDM Sluníčko – Eva Doležalová

Foto z akce

8.2.2019

3. Konference pedagogů volného času ve ZK a ČR

Konference pedagogů volného času poukázala na problémy jejich profese

Jsou to „srdcaři“, je jich málo, hodně se od nich očekává a pracují ve stresu. I tak se dá stručně charakterizovat profese pedagogů volného času dětí a mládeže, kteří se v pátek setkali ve Zlíně na konferenci, nad níž převzal záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Celodenní akce konané v 14I15 Baťově institutu se kromě samotných pedagogů volného času zúčastnili také zástupci samospráv, pracovníci odboru školství krajského úřadu a ředitelé Domů dětí a mládeže.

Konferenci finančně podpořil ZK a SPDDM

„Nedávno jsem viděl plakát se sloganem: MÁMA NENÍ DOMA, YOUTUBE ANO. Obávám se, aby toto heslo brzy nefigurovalo ve slabikářích. Bohužel od skutečnosti není příliš vzdálené. Většina dětí a mládeže žije už dnes spíše ve světě virtuálním, než v tom skutečném. Práce lidí, kteří se volnočasové výchově dětí věnují, má nedozírný význam, a přitom její výsledky nejsou bezprostředně vidět, je to běh na dlouhou trať. Děkuji všem, kdo se této profesi s láskou zasvětili a vážím si zastupitelstev měst a obcí, kde si uvědomují, jak cenná je investice do volného času dětí,“ řekl radní Petr Gazdík.

To, že jde o práci potřebnou a náročnou, potvrdil speciální pedagog Jiří Halda, když konstatoval: „Situace dětí v rodinách je katastrofická, ve školách se nesmyslně lpí na osnovách a od pedagogů volného času se pak očekává, že během určitého časově omezeného úseku vyplní čas dětí něčím smysluplným.“ Právě to, že se jedná o lidi, kteří svou práci dělají s velkým srdcem a zároveň ve stresu, aby splnili vše, co je od nich požadováno, může vést k syndromu vyhoření, zaznělo několikrát na konferenci.

Proto byl program sestaven tak, aby účastníkům byla poskytnuta rada i motivace. V odpoledním bloku workshopů byly předvedeny různé kreativní techniky, praktické ukázky možností vzdělávání a také probíhaly semináře zaměřené na osobnostně sociální rozvoj, řešení konfliktů, na prevenci syndromu vyhoření a na umění odpočívat.

Součástí konference, kterou organizačně zajistil Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice a zodpovídala ředitelka konference Mgr. Jiřina Kovářová, bylo také ocenění osobností volného času za jejich práci. Toto vyznamenání ve formě květiny, dárku a osobního poděkování radního Petra Gazdíka a školního inspektora Vlastislava Kožely si odnesli:

Věra Pinďáková – DDM Brumov-Bylnice (zdravotnická výchova)
Mgr. Hana Strýčková – TYMY Holešov (výuka angličtiny)
Miroslav Pecháček – SVČ Hulín (rybářský kroužek)
Petr Pospíšil – SVČ ŠIPKA Kroměříž (rybářský kroužek)
Ing. Petr Brokeš – SVČ ŠIPKA Kroměříž (organizace rybářských závodů a čištění řeky)
Jan Semela – DDM Luhačovice (železniční modelářství a šachový kroužek)
Vlasta Kolářová – DDM MATÝSEK Napajedla (obětavá spolupráce na organizačním zajištění akcí)
Lenka Kovářová – DDM SLUNÍČKO Otrokovice (jezdecký kroužek pro děti se zdravotním znevýhodněním)
Bc. Zuzana Krzempková – DDM SLUNÍČKO Otrokovice (jezdecký kroužek pro děti se zdravotním znevýhodněním)
Ing. Pavel Navařík – SVČ Rožnov pod Radhoštěm (inovativní výuka angličtiny)
Ivana Procházková – DDM Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum TRNKA (přírodovědná výchova)
Mgr. Jindra Bednářová – SVČ Valašské Klobouky (celoživotní práce s dětmi)
Zdeňka Šimoníková – DDM ZVONEK Vizovice (bývalá ředitelka, která se zasloužila o rozvoj organizace)
Stefanie Zonygová, Dis. – SVČ ALCEDO Vsetín (vedení tanečního oddílu)
Bohumil Holub – DDM ASTRA Zlín (chovatelský kroužek)

Zpracovala: Helena Mráčková

8. 2. 2019
Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

Fotografie z 3. Konference pedagogů volného času ve ZK a ČR

20.9.2018

Cyklotábor 2018

Příměstský Cyklotábor pro nadšence do jízdních kol.

V době letních prázdnin se pro dvacet účastníků konal příměstský tábor zaměřený na jízdní kolo. O tento typ sportovního tábora je nebývalý zájem a na DDM Sluníčko má již svou dlouholetou tradici.
Jako každý tábor i letošní Cyklotábor jsme přizpůsobovali počasí. Celý pobyt proběhl bez úrazu a bez jiných zdravotních potíží. Ve středu a ve čtvrtek jsme pozměnili program dle „mokré varianty“ kvůli nepřízni počasí. Ve středu jsme místo plánovaného výletu na Pahrbek zůstali na dopravním hřišti a hráli hry ve třídě (Městečko Palermo, Živé pexeso, Kufr, Piškvorky). Ve čtvrtek pak (byl objednán cyklobus) jsme jeli do Brna do Vida centra. Stravování bylo zajištěno po celý týden formou teplých obědů a zajištěn byl pitný režim po celou dobu tábora. O programu tábora byli rodiče informováni formou emailu a tištěného programu, který obdrželi při nástupu na tábor. Email s programem jim byl rozeslán týden před nástupem na tábor. Na táboře panovala celkově dobrá atmosféra. Účastníci první den trénovali správnou a bezpečnou jízdu na jízdním kole a učili se jednotlivé pokyny vedoucích pro jízdu v silničním provozu. Taktéž proběhla technická kontrola a vybavenost jednotlivých jízdních kol. Táboroví vedoucí rámcový program připravovali před prázdninami. Konkrétní a podrobný program /suchá i mokrá varianta/ byl připraven před táborem. Vedoucí tábora byli řádně připraveni na suchou i mokrou variantu. Pedagogičtí pracovníci tábora byli spolehliví, kamarádští a nadšení.
Účastníci i rodiče velice dobře hodnotili tábor, byli spokojeni s fotkami na Facebooku, které byli zveřejňovány v průběhu tábora. Téměř všechny děti, i jejich rodiče se už těší na tábory v příštím roce. Byla to obrovská a velmi příjemná zkušenost. Vidět, že se dětem tábor moc líbil, bylo největší odměnou.
Cíle tábora:
• Spolupracovat s ostatními a respektovat jejich prostor
• Být samostatný, ohleduplný a zodpovědný, dodržovat pravidla fair play
• Osvojit a rozvíjet nové pohybové dovednosti
• Podporovat přátelské vztahy dětí v kolektivu
• Rozvíjet tvořivost, představivost, fantazii a komunikativní dovednosti
• Rozvíjet své přirozené sebevědomí
• Rozvíjet osobnost účastníka
• Orientovat se v přírodě nejen v místě svého bydliště

Taktéž děkujeme Zlínskému kraji, který se nemalou finanční hodnotou podílel na průběhu tábora, díky dotaci ZK byl zajištěn autobus a pořízeny brýle simulující účinky omamných látek. Brýle vzbudily u účastníků nejen zvědavost, ale také ochotu si v „silničním provozu“ na dopravním hřišti brýle vyzkoušet.

Cyklotábor

29. 8. 2018

Úspěchy aerobiku kategorie NEJMLADŠÍ 2018

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina Nejmladší
Sestava s názvem „ Češi, to toho! “

Otrokovice „ O pohár starosty obce Tlumačov“ 1. místo + Cena sympatie VIP hosta Kristiny Kloubkové
Kyjov 2. místo
Uherském Hradiště 1. místo + Cena poroty za kostým
Otrokovice – „Děti fitness“ 1. místo
Hodonín 1. místo
Uherský Brod 1. místo
Uherský Ostroh 2. místo
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena TJ Jiskra Otrokovice
Semifinále „Česko se hýbe“ 1. místo a postup na MČR do Prahy
Finále Aerobic Tour Olomouc 1. místo TOP 10 kategorie do 7 let vítěz této kategorie Estetika
Republikové finále „Česko se hýbe“ Praha – 1. místo Mistři ČR

Trenérky: Bc. Hana Hlobilová a Michalka Daňková

Fotografie Aerobik nejmladší

29. 8. 2018

Úspěchy aerobiku kategorie MLADŠÍ 2018

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina Mladší
Sestava s názvem „ Santova dílna “

Otrokovice „ O pohár starosty obce Tlumačov“ 2. místo
Kyjov 1. místo
Uherské Hradiště 2. místo
Otrokovice – Děti fitness 1. místo
Hodonín 2. místo
Uherský Brod 2. místo
Uherský Ostroh 2. místo
Semifinále „Česko se hýbe“ Brno 2. místo a postup na MČR do Prahy
Finále Aerobic Tour Olomouc – 2. místo TOP 10 kategorie 8 – 10 let
Republikové finále Česko se hýbe Praha – 1. místo – Mistři ČR

trenérky: Bc. Hana Hlobilová a Nikolka Filáková

Fotografie Aerobik mladší

29. 8. 2018

Úspěchy aerobiku kategorie STŘEDNÍ 2018

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina Střední
Sestava s názvem „ Torero Espaňol“

Otrokovice „ O pohár starosty obce Tlumačov“ 1. místo
Kyjov 2. místo
Uherském Hradiště 4. místo
Otrokovice – Děti fitness 3. místo
Hodonín 1. místo
Uherský Brod 2. místo
Uherský Ostroh 7. místo
Semifinále „Česko se hýbe“ 1. místo a postup na MČR do Prahy
Finále Aerobic Tour Olomouc – 3. místo TOP 10 kategorie 11-13 let
Republikové finále Česko se hýbe Praha – 4. místo ze 17 týmu

trenérky: Bc. Hana Hlobilová a Nikolka Filáková

Fotografie Aerobik střední

29. 8. 2018

Úspěchy aerobiku kategorie NEJSTARŠÍ 2018

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina Nejstarší
Sestava s názvem „ Rivalové“

Otrokovice „ O pohár starosty obce Tlumačov“ 2. místo
Kyjov 6. místo
Uherské Hradiště 3. místo
Otrokovice – Děti fitness 2. místo
Hodonín 1. místo
Uherský Brod 2. místo
Semifinále „Česko se hýbe“ 1. místo a postup na MČR do Prahy
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena sympatie
Finále Aerobic Tour Olomouc – 3. místo TOP 10 kategorie 14 a více
Republikové finále Česko se hýbe Praha – 1. místo – Mistři ČR

Trenérky: Bc. Hana Hlobilová a Hanička Hlobilová

Fotografie Aerobik nejstarší

29. 8. 2018

Úspěchy aerobiku kategorie Megaveloši 2018

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina Megaveloši

Sestava s názvem „ Vítejte na palubě“

Kyjov 3. místo
Otrokovice – Děti fitness aneb sportem proti drogám 2. místo
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena Sokola Otrokovice

Trenérka: Bc.Hana Hlobilová

Fotografie Aerobik Megaveloši

10. 4. 2018

Soutěž aerobiku O pohár starosty obce Tlumačov

Soutěž skupinových choreografií

V sobotu 7. 4. 2018 se konal ve Sportovní hale v Otrokovicích 14. ročník soutěže v aerobiku skupinových choreografií „ O pohár starosty obce Tlumačov“. I v letošním ročníku nám zasedli do poroty profesionálové v čele s Mgr. Davidem Holzerem a Hankou Kynychovou. Ti doprovázeli hodnocení navíc mluveným komentářem ihned po docvičení týmu a předávali dětem i trenérům cenné rady pro další cvičení. Soutěže se zúčastnilo 18 týmů z celé Moravy a k vidění bylo 55 soutěžních sestav. Velká podpora přítomných diváků vytvářela skvělou atmosféru celé soutěže. Byla radost sledovat výkony všech týmů, kolik do toho dávaly energie a úsilí. Každá sestava byla něčím zajímavá a porota neměla vůbec lehké rozhodování. Jako VIP host naše pozvání přijala Kristina Kloubková moderátorka TV Nova, která vystudovala taneční konzervatoř a můžeme ji vidět také v některých muzikálech, při kterých pomáhá tvořit choreografie. Vybírala týmy, které ji něčím zaujaly, ohromily a předávala v každé věkové kategorii svou Cenu sympatie. Celou soutěží nás provázel opět jako v minulých letech skvělý moderátor Ziggy Horváth. Firma Ondrášovka zajistila všem soutěžícím pitný režim, za což jí děkujeme a této dlouholeté spolupráce si velmi vážíme. Díky dalším sponzorům akce si všichni účastníci odváželi ze soutěže spoustu krásných dárečků, vítězové navíc medaile a poháry. Děkujeme za podporu sponzorům a parterům akce. Obec Tlumačov, Elektra Zlín, firma Madeta, zahradnictví Talaš, Město Otrokovice, Dura-line, Enapo, Newled, Úklidová služba P+Z, ČPZP, Alfasoft, Presco group, Aria, Volejník, Teplárna Otrokovice, Vinařství Rochůz, Víno Hruška, DinoPark, Pams, Lapp kabel, Apotheke, Portal, Lékárna Brázdil, Noventis, Kores, Balónky s.r.o. Děkujeme také tlumačovským hasičům, městské policii Otrokovice a Státní policii Otrokovice za dozor a hladký průběh soutěže. Děkujeme všem pomocníkům, kteří se této akce zúčastnili a bez kterých by to nešlo.
Ještě jednou děkujeme a již nyní se na všechny budeme těšit při dalším ročníku, který se bude konat v sobotu 6. 4. 2019 opět ve Sportovní hale Otrokovice Štěrkoviště.
A jak to všechno dopadlo?

Kategorie do 7 let estetická
1. Češi, do toho! DDM Sluníčko Otrokovice – AT Tlumačov
2. Jedeme na výlet! K.I.S. Intensive Hodonín
3. V peřině Akropolis Uherské Hradiště

Kategorie do 7 let technická
1. Sisinky Akropolis Uherské Hradiště
2. Žabky AK Coco Otrokovice

Kategorie 8 – 10 let estetická
1. Panenky z porcelánu 1. AC Uherský Brod
2. Santova dílna DDM Sluníčko Otrokovice – AT Tlumačov
3. Zorro – růže a meč Aerobik Kostelec

Kategorie 8 – 10 let technická
1. Po mexicku Aerobik Kostelec
2. Blue Jeans GasiTeam Zlín
3. Tarzani SK P+K Zlín

Kategorie 11 – 13 estetická
1. Torero Espaňol DDM Sluníčko Otrokovice – AT Tlumačov
2. Mandrage – po tmě jsou všechny kočky černý Aerobik Kostelec
3. Show of Bollywood Aerobik Kunovice

Kategorie 11 – 13 Technická
1. True Love – never be Aerobik Kostelec
2. Avicii párty Akropolis Uherské Hradiště
3. Rošťandy MVT UTB Zlín

Kategorie 14 a více estetická
1. Kouzlo tváře K.I.S. Intensive Hodonín
2. Rivalové DDM Sluníčko Otrokovice – AT Tlumačov
3. Hra stínů Akropolis Uherské Hradiště

Kategorie 14 a více technická
1. Maroon 5 Aerobic Coufalovi Olomouc
2. Letušky MVT UTB Zlín
3. The Best of 80’s Akropolis Uherské Hradiště

Bc. Hana Hlobilová
Vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Fotografie O pohár starosty

Fotografie O pohár starosty

6. 12. 2017

Výsledková listina soutěže Pohádková postava aneb filmová klapka

Souhrn výsledků výtvarné soutěže v Tlumačově.

V soutěži se sešlo rekordních 332 prací od účastníků z MŠ Klubíčko Tlumačov, MŠ Včelín Kvasice, MŠ Napajedla, MŠ Střížovice, Tlumačova, ZŠ Tlumačov, ZŠ a ŠD Mánesova Otrokovice, ZŠ TGM Otrokovice, ZŠ a ŠD Trávníky Otrokovice, CZŠ Kroměříž, výtvarných kroužků DDM Sluníčko – odloučené pracoviště Tlumačov, Trávníky, CVČ Otrokovice

Porota ve složení:
starosta obce Tlumačov Petr Horka, ředitelka DDM Sluníčko Otrokovice Mr. Jiřina Kovářová,
vedoucí odloučeného pracoviště DDM Sluníčko, stř. Tlumačov Bc. Hana Hlobilová,
p.učitel 2.ZŠ Napajedla Mgr. Lubomír Bubela, p.učitelka MŠ Tlumačov Bc.Kateřina Králová,
p.učitelka MŠ Tlumačov Barbora Janoštíková, p.učitelka MŠ Tlumačov Jaroslava Dvořáková,
p.učitelka ZŠ a MŠ Vlčnov Bc. Marie Zeťková, Mgr. BcA.Markéta Dvořáková,
asistent pedagoga Kateřina Odstrčilová, vedoucí KIS Tlumačov p. Renáta Nelešovská,
vyhodnotili výtvarné práce a svými hlasy rozhodli o vítězích:

1.kategorie: Děti MŠ 2.kategorie: Děti 1.-2. třídy
Celkem 82 výkresů Celkem 96 výkresů
1.místo Michal Brhláč 1.místo Julie Tomášová
MŠ Klubíčko, Tlumačov ZŠ Mánesova, Otrokovice
2.místo Karolína Duroňová 2.místo Pavla Koryčánková
MŠ Tlumačov Tlumačov
3.místo Samuel Balada 3.místo Natali Grechová
MŠ Klubíčko, Tlumačov ŠD ZŠ Mánesova, Otrokovice
4.místo Eliška Randůšková 4.místo Ella Přikrylová
MŠ Včelín, Kvasice ZŠ TGM, Otrokovice
4.místo Lukáš Vlček
Ateliér Motýlek, DDM Sluníčko

3.kategorie: Děti 3.-4. třídy 4.kategorie: Děti 5.-6.třídy
Celkem 90 výkresů Celkem 37 výkresů
1.místo Ema Šindelářová 1.místo Monika Gajdůšková
ŠD ZŠ Mánesova, Otrokovice ZŠ Tlumačov
2.místo Jan Slovák 2.místo Soňa Urbancová
ZŠ Tlumačov ZŠ Trávníky, Otrokovice
3.místo Tereza Hejdová 3.místo Šimon Hábl
ZŠ Tlumačov ZŠ Trávníky, Otrokovice
4.místo Josef Nakládal
Tvořivé ruce, DDM Sluníčko CVČ

5.kategorie: Děti 7.-9.třídy
Celkem 28 výkresů
1. místo Simona Sklenářová
ZŠ TGM, Otrokovice
2. místo Valentýna Kovaříčková
ZŠ TGM, Otrokovice
3. Adéla Borská
ZŠ Tlumačov

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem za účast v soutěži  Odměny pro účastníky a vítěze soutěže budou zakoupeny z dotace obce Tlumačov a budou předány v pondělí 11.12.2017 v 16:00 hod. na akci Vánoční dílny.
Výstava prací bude probíhat od 5.1.2018 na KIS v Tlumačově.

10. 11. 2017

Soutěž v aerobiku jednotlivců 2017

Soutěž aerobiku jednotlivců v Tlumačově.

V sobotu 4.11.2017 se konalo v Tlumačově další ze základních kol aerobiku jednotlivců v rámci soutěže Aerobic Tour. Do Tlumačova přijelo kolem 250 soutěžících z různých sportovních klubů po celé Moravě. Soutěžilo se v několika věkových kategoriích a taktéž proběhlo rozdělení cvičenců na profi a neprofi. Na vše dohlížela 5 – členná porota, která hodnotila jak techniku provedení, přesnost zachycení cviku, tak nasazení a výraz. Děvčata a chlapci se snažili o co nejlepší výkony. Přítomní diváci vytvářeli skvělou atmosféru, cvičitelky si pro soutěžící připravily pestré sestavy. Porota vše pilně sledovala a se základních kol vybírala děvčata a chlapce do finále, kde pak ocenila 6 nejlepších. Všichni přítomní soutěžící si odváželi krásné dárečky, které do soutěže věnovali sponzoři akce a pořadatelé. Nejlepší soutěžící navíc obdrželi medaile za umístění. Děkujeme obci Tlumačov za finanční podporu této akce, městu Otrokovice, Zahradnictví Talaš, Enii-nails, Golden Appel Cinema, Bd-tova a restauraci Schodky za věcné ceny pro soutěžící. Děkujeme všem pomocníkům na akci a také místním tlumačovským hasičům za spolupráci.

Bc. Hana Hlobilová
Vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Fotografie jednotlivci Tlumačov 2017

Fotografie jednotlivci Tlumačov 2017

4. 9. 2017

Úspěchy aerobiku kategorie Megaveloši

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina Megaveloši

Sestava s názvem „ Mamma Mia“

Kyjov – 3.místo
Otrokovice Děti fitness – 1.místo
Pardubice – 7.místo
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena Sympatie
Trenérka Bc. Hana Hlobilová

Fotografie Aerobik Megaveloši

4. 9. 2017

Úspěchy aerobiku nejstarší kategorie

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina nejstarší

Děvčata nacvičila sestavu s názvem – „Tajemství vznešenost“i
Děvčata se také zúčastnila několika soutěží, kde získala tato umístění

O pohár starosty obce Tlumačov – 1.místo
Uherské Hradiště – 1.místo
Otrokovice Děti fitness – 3.místo
Bystřice pod Hostýnem – 1.místo
Pardubice – 1.místo
Hodonín – 1.místo
Semifinále Česko se hýbe BRNO – 1.místo
Mistrovství České republiky v soutěži Česko se hýbe Brno – 1. místo – Mistr ČR
Finále Olomouc TOP 10 – 2.místo – vícemistr kategorie 14 a více let
Trenérky Bc. Hana Hlobilová a Hana Hlobilová

Fotografie Aerobik nejstarší

4. 9. 2017

Úspěchy aerobiku střední kategorie

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina střední

Děvčata nacvičila sestavu s názvem – „Maska“
Zúčastnila se několika soutěží, kde získala také spoustu krásných umístění
Kyjov – 2.místo
O pohár starosty obce Tlumačov – 1.místo
Uherské Hradiště – 1.místo
Otrokovice Děti fitness – 1.místo
Bystřice pod Hostýnem – 1.místo
Pardubice – 1.místo
Hodonín – 2.místo
Uherskýý Ostroh – 1.místo
Veselí nad Moravou – 1.místo
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena za kostým
Semifinále Česko se hýbe BRNO – 1.místo
Celorepublikové finále Česko se hýbe Brno – 6.místo
Finále Olomouc TOP 10 – 1.místo Aerobic Tour v kategorii 11 – 13 let + Absolutní vítěz kategorie Estetika
Trenérky Bc. Hana Hlobilová a Nikola Filáková

Fotografie Aerobik střední

4. 9. 2017

Úspěchy aerobiku mladší kategorie

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina mladší

Děvčata nacvičila sestavu s názvem – „Perníková chaloupka“
Zúčastnila se několika soutěží, kde získala také spoustu krásných umístění

O pohár starosty obce Tlumačov – 2.místo + Cena sympatie
Uherské Hradiště – 1.místo
Otrokovice Děti fitness – 3.místo
Bystřice pod Hostýnem – 1.místo
Pardubice – 1.místo
Hodonín – 2.místo
Veselí nad Moravou – 2.místo
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena diváků
Semifinále Česko se hýbe BRNO – 1.místo
Celorepublikové finále Česko se hýbe Brno – 2.místo – vícemistr České republiky
Finále Olomouc TOP 10 – 2.místo – vícemistr kategorie 8 – 10 let Aerobik Tour

Trenérky Bc. Hana Hlobilová, Nikola Filáková, Tereza Vyoralová

Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Fotografie Aerobik mladší

4. 9. 2017

Úspěchy aerobiku nejmladší kategorie

Soupis úspěchů našeho aerobiku v Tlumačově.

Skupina nejmladší
Děvčata nacvičila sestavu s názvem – „Neseme Vám psaní“
Zúčastnila se několika soutěží, kde získala spoustu krásných umístění
O pohár starosty obce Tlumačov – 1.místo
Uherské Hradiště – 2.místo
Otrokovice Děti fitness – 1.místo
Bystřice pod Hostýnem – 1.místo
Pardubice 1.místo
Hodonín – 3.místo
Uherský Ostroh – 1.místo
Veselí nad Moravou – 1.místo
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena poroty za originalitu
Akademie DDM Sluníčko – Cena diváků
Semifinále Česko se hýbe BRNO – 1.místo
Celorepublikové finále Česko se hýbe Brno – 3.místo – druhý vícemistr ČR
Finále Olomouc TOP 10 – 1. místo – vítěz Aerobik Tour kategorie do 7 let
Trenérky Bc. Hana Hlobilová a Michaela Daňková

Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Fotografie Aerobik nejmladší

4. 9. 2017

Letní pobytový tábor „Pomáda“

V době letních prázdnin jsme se s dětmi vypravili na pobytový tábor na Táborovou základnu Otrokovice Štěrkoviště. Tábor měl název podle muzikálu „Pomáda“. Jak je již z názvu patrno, jednalo se hlavně o tanečně – sportovní tábor, kterého se zúčastnilo 36 dětí, z toho 8 chlapců a 28 děvčat.

Pro děvčata a chlapce byl připraven velmi pestrý program po celou dobu tábora. Každý den k nám zavítal host, který dětem ukázal různé styly tance a pohybu. V pondělí nás navštívila Marie Zeťková z Bělova, která děti pořádně protáhla, jelikož je lektorkou gymnastiky a také je seznámila s rock and rollem, kterému se aktivně věnovala. V úterý na TZ dorazila Alena Csomorová z Hulína, lektorka a trenérka TS Trick. Ta děti seznámila s kroky Street dance a naučila je krátkou sestavičku, kterou si pak společně zatančili. Ve středu k nám zavítala lektorka Jógy z Kroměříže Karolína Rozmahelová. Pod jejím vedením jsme si protáhli tělo v různých pozicích jako například kočka, kobra, tygr a mnoho dalších. Nechybělo ani známé cvičení „Pozdrav slunci“. Ve čtvrtek přijel Martin Hložek z Tlumačova, který nám představil sportovní aerobik. Děti si pod jeho vedením vyzkoušely různé skoky a kroky tohoto sportovního odvětví. Podrobně je seznámil také s pravidly tohoto typu aerobiku a předvedl dětem krátkou ukázku z jeho soutěžního vystoupení. Na závěr si děti pod jeho vedením zacvičily krátkou choreografii, kterou si pro ně připravil. V pátek naše pozvání přijala Martina Perútková z Tlumačova, která je lektorkou orientálních tanců. Marťa si také připravila pro děti krátkou choreografii, kterou si mohly zatančit. Přivezla s sebou spoustu kostýmů a rekvizit, které si měly možnost vyzkoušet. To zaujalo hlavně děvčata, která nám předvedla krátkou módní přehlídku.
Po celou dobu tábora jsme pilně trénovali na nácviku týmových sestav a společné choreografie na písničky z muzikálu Pomáda. Každou volnou chvíli vedoucí se svými svěřenci pilovali a ladili detaily, protože poslední den před odjezdem domů všechny čekalo velké vystoupení před rodiči a kamarády. Na táboře nechybělo spoustu her a soutěží, za které děti dostávaly táborové penízky, které využily na závěrečné pouti. Tam si za ně nakoupily spoustu dárečků, občerstvení nebo se povozily na ponících, kteří za námi na tábor přijeli z Halenkovic. Večery na táboře byly také plné tance a to na táborových plesech a diskotékách. Zde byl vybrán král plesu a královskou korunu obdržel Pepa Halaška a královnou plesu se stala a korunku získala Helenka Řezníčková. Rozhodování bylo velmi těžké, protože se všichni moc snažili a některé taneční kreace byly až neuvěřitelné. Velkým překvapením byla pro děti po táboráku ohnivá show, kterou nám přijela předvést Sylvie Bubáková. Díky technice jsme vystoupení vysílali živě, takže jakoby tam s námi byli i rodiče, kteří vše sledovali na sociální síti. Vzhledem k tomu, že tanec je zaměřen spíše pro děvčata a našeho tábora se účastnili i „bouráci“ kluci, tak jsme pozvali hosty i pro ně. Pozvání přijal Michal Holínek a kluci z ASport Rally Teamu, kteří k nám na táborovou základnu přivezli RC auta a připravili pro děti soutěžní dráhu. Řízení těchto autíček na dálkové ovládání nebylo vůbec jednoduché, ale všechna auta dojela šťastně do cíle.
Čas velmi rychle utekl a byl zde závěr tábora, na který jsme se pilně připravovali. Poslední den se nám počasí trošku pokazilo a museli jsme svá vystoupení přesunout do vnitřních prostor základny. To nám však nevadilo. Všechny týmy své sestavy zvládly skvěle a ukázaly co nejlepší výkony. Na závěr proběhlo představení společné choreografie. Sestavy sklidily velký potlesk od přítomných diváků, což bylo tím největším oceněním pro naše vystupující. Každý táborník si odvážel domů krásné dárečky, spoustu nových zkušeností, zážitků a přátelství. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se našeho tábora zúčastnili, předali nám cenné rady, seznámili s různými styly cvičení a tanců. Všem, kteří nám zpestřili táborový týden a věnovali nám svůj čas. Moc si toho vážíme a děkujeme.
Chtěla bych také poděkovat všem trenérkám a vedoucím, které se dětem věnovaly po celou dobu tábora – Míši Daňkové, Haničce Hlobilové ml., Nikči Filákové, Terči Vyoralové a Lidušce Daňkové. Také moc děkuji holkám z kuchyně – Marti Filákové, Aničce Miklíkové a Míši Hanákové, které se staraly o to, abychom měli plná a napapaná bříška.
Táborový týden nám velmi rychle utekl, ale budeme na něj velmi rádi vzpomínat. Byli jste všichni skvělí a těšíme se, že se spolu zase brzy uvidíme.

Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Fotografie Tábor Pomáda

Fotografie Tábor Pomáda

Fotografie Tábor Pomáda

Fotografie Tábor Pomáda

23. 1. 2017

POHÁDKOVÝ KARNEVAL

V neděli 22. 1. 2017 zaplnilo velký sál Otrokovické Besedy přes 200 návštěvníků Pohádkového karnevalu, který pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice.

Pro všechny princezny, rytíře, víly, superhrdiny, čarodějnice a další masky byl připraven program v podobě diskotéky, soutěží, výtvarného tvoření a tanečního vystoupení kroužku Ptáčata II.
Celým karnevalem nás letos provedl Honza, který se vydal do světa a na své cestě pomáhal různým pohádkovým bytostem. Potkal se například s pohádkovým dědečkem, drakem i čarodějnicí. S úkoly, které dostal, mu ochotně pomáhaly všechny děti, které za jejich pomoc čekala odměna.
Všem návštěvníkům karnevalu děkujeme za účast a těšíme se zase za rok!
Mgr. Hana Koželuhová
Pedagog volného času, DDM Sluníčko

Fotografie Karneval

5. 1. 2017

Rekordní návštěvnost dopravního hřiště v loňském roce

Po zimní přestávce dne 4. dubna 2016 DDM Sluníčko opět otevřel brány dopravního hřiště jak pro veřejnost, tak pro výuku dopravní výchovy a akce. I přestože hřiště funguje sezónně, tzn. od dubna do listopadu, zaznamenali jsme v roce 2016 rekordní počet návštěvníků.

Dopravní výchova funguje v Otrokovicích již bezmála tři desetiletí. Primárně se věnujeme výuce žáků od druhé do čtvrté třídy, kdy se žáci v nepravidelných intervalech učí jak po stránce teoretické, tak i praktické, pravidlům silničního provozu. Dopravní výchovu ukončují pak ve čtvrté třídě přezkoušením z pravidel provozu a následným předáváním dětských „průkazů cyklisty“. Vybaveností a kvalitním pojetím dopravní výchovy se dopravní hřiště v Otrokovicích řadí mezi jedno z nejmodernějších hřišť v České republice. V letošním roce se při výuce dopravní výchovy vystřídalo na 1300 žáků z 11 základních škol, které dopravní hřiště navštěvují. V zimním období pak dopravní výchova probíhá přímo na základních školách.
Veřejnosti jsou pak brány dopravního hřiště otevřeny v odpoledních hodinách. O víkendech, svátcích a prázdninách pak po celý den. Veřejnost má možnost si zdarma vyzkoušet jízdu na bezpečných vozovkách, průjezd křižovatkami se světelnou signalizací, poznávat dopravní značení, využít hrací plochy, benzinovou pumpu a o víkendech i drobné občerstvení. Svůj volný čas zde strávilo na 12.000 návštěvníků.
Některé z akcí, které v roce 2016 na dopravním hřišti proběhly: Evropský týden mobility (vždy v září), Družiny ZŠ (pravidelně několikrát týdně), RC závody, Podzimní den na dopraváčku, MŠ na dopravním hřišti, Dopravní soutěž mladých cyklistů (oblastní a okresní kolo) a mnoho dalších. Naše akce navštívilo přes 3.000 účastníků.
Dům dětí a mládeže Sluníčko chce tímto poděkovat všem, kteří nám každoročně pomáhají nemalou měrou spolufinancovat provoz dětského dopravního hřiště, a tím je Zlínský kraj, město Otrokovice a Centrum služeb pro silniční dopravu.
Dopravní hřiště své brány uzavřelo 20. listopadu 2016 a DDM Sluníčko už pomalu připravuje spoustu novinek pro další rok, takže se rozhodně máte na co těšit.

Zpracovala: Bc. Helena Dolinová, vedoucí dopravního hřiště, DDM Sluníčko

Fotografie Dopravního hřiště

7. 9. 2016

Poděkování za sběr víček

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PRO VŠECHNY TRPĚLIVÉ SBĚRAČE PLASTOVÝCH VÍČEK,
KTEŘÍ JE NOSÍ DO DDM SLUNÍČKO, STŘEDISKO TLUMAČOV, DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A PEKÁRNY VE KVASICÍCH.
DOPIS ZASLAL PAN KRZEMPEK, KTERÝ VÍČKA PRO SABINKU V TLUMAČOVĚ VYZVEDL, PŘEVEZL A PŘEDAL.

PROSÍM, SBÍREJTE DÁL,
SPOLEČNĚ POMÁHÁME

Dobrý den,

víčka jsem již před pár dny předal. Poctivě jsem vše přebalil a zvážil.
Velmi Vám za Sabinku Chromečkovou musím poděkovat za 71 kg plastových a 14 kg kovových víček. Učinili jste tak obrovskou pomoc při shánění finančních prostředků na léčbu Klim-Therapy v lázních Klimkovice. Léčebný pobyt Sabince značně prospívá a pomáhá jí tak s pohybem a rozvíjením citu v končetinách.
Ještě jednou děkuji a zdravím. Krzempek Dalibor

Letáček Víčka pro Sabinku

7. 9. 2016

JSME MISTŘI ČR

Aerobik team Tlumačov při DDM Sluníčko Otrokovice letos nacvičil 5 soutěžních sestav, se kterými se účastnil několika soutěží a přehlídek po celé České republice. Letos opět přibylo několik nových členů hlavně v mladších skupinách, některé děti postoupily do vyšších skupin, takže jsme opět začínali od začátku. Nové přátelství, nové kroky, nové vazby. Jako trenérka vždy čekám, jak se dětem bude líbit hudba a návrhy, které pro ně přes prázdniny připravuji. Vše klaplo, náměty se setkaly s kladným ohlasem tak můžeme začít.

Zhodnocení úspěšné aerobikové sezóny 2015/2016

V nejmladší skupině bylo 19 členů ve věku 4 – 8 let. Sestava „Vodníčci – brekekekéé“ se dětem velmi líbila a naučily se ji celou zpívat, což bylo velké plus hlavně na soutěžích, protože si to pořádně užívaly. Ze začátku jsme s dalšími trenérkami Nikolou Filákovou a Míšou Daňkovou trnuly, zda se nám sestavu podaří nacvičit, vzhledem k velmi nízkému věku dětí, které neudrží tak dlouho pozornost. Skupinka vodníčků nás velmi mile překvapila a se svou sestavou udělala velký kus práce. Z dětí se stali velcí soutěžící, kteří si ze závodů odváželi vždy nějakou medaili.
Mladší skupina měla sestavu „Hledá se Nemo“. Sestavu nacvičovalo celkem 27 dětí ve věkovém rozmezí 7 – 11 let pod vedením trenérek Hany Hlobilové, Michaely Daňkové a Terezy Vyoralové. Zde byl při nácviku velký problém z důvodu velké nemocnosti dětí, a obava, že se nestihneme zúčastnit některých závodů. Sestavu jsme dokončili až těsně před tlumačovskými závody. Děvčata jsou velmi šikovná a svou píli a úsilí na závodech zhodnotila, podávala úžasné výkony, které porota ohodnocovala vysokými body a dostávala se na medailové pozice.
Střední skupina nacvičila sestavu „Charlie Chaplin na scénu“ pod vedením trenérek Hany Hlobilové a Nikoly Filákové. 22 děvčat a 1chlapec ve věkovém rozmezí 10 – 14 let se do sestavy pořádně opřeli. Jako první měli nacvičenou sestavu a pak už jen pilovali, aby byli co nejlepší. Již na prvních závodech v Kyjově všem týmům ukázali, že jsou velkými favority a budou bojovat o medaile. Tato skupina získala v této sezóně nejvíce předních umístění a pořádně si soutěže užívala.
Nejstarší skupina v podání 19 děvčat nacvičila sestavu „Osud v rukou strážných andělů“. Zde byla děvčata ve věkovém rozmezí 14 – 19 let pod vedením trenérek Hany Hlobilové a Michaely Daňkové S choreografií této sestavy pomáhala Hana Hlobilová ml. V nejstarší kategorii jsou už velmi kvalitní týmy, které soutěží několik let, proto získat přední umístění je velmi náročné. V této kategorii již nejsou povoleny chyby a vše musí být perfektní. Naše děvčata získávala vždy skvělá umístění a jen jednou jim unikla medailová pozice.
Poslední skupinou, která reprezentuje AT Tlumačov je skupina Megaveloši v počtu 20 členů, kteří nacvičili sestavu „Hříšní lidé města pražského“. Tato partička skvělých lidiček si užívala jak tréninky, tak vystoupení, za což jim patří velká pochvala. Bylo mi ctí vás trénovat a cvičit s vámi.
AT Tlumačov má letos 110 členů. Na některé závody jsme museli vypravit až 3 autobusy. Projezdili jsme společně celou Českou republiku, poznali spoustu nových míst, získali spoustu nových zkušeností a přátel. Prožili společně radost, ale i smutek. I když to bylo někdy náročné, stálo to za to. V letošní sezóně jsme získali 19 x 1.místo, 16 x 2.místo, 3 x 3.místo, Cenu poroty, Cenu ředitele TJ Jiskra Otrokovice a Cenu poroty za kostým. Děkujeme všem za podporu. Jak sponzorům, tak rodičům, kteří jsou velmi důležitou součástí týmu a umí to s dětmi prožívat jak doma, tak na závodech. Těšíme se další sezónu, přípravy jsou už v plném proudu.
Bc. Hana Hlobilová
vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Foto Finále Česko se hýbe

Foto Finále Česko se hýbe

9. 4. 2016

O pohár starosty obce Tlumačov

Soutěž v aerobiku „O pohár starosty obce Tlumačov“
V sobou 9.4.2016 pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, ve spolupráci s obcí Tlumačov, 12. ročník soutěže skupinových choreografií v aerobiku, která se konala ve Sportovní hale v Otrokovicích. V letošním ročníku se představilo celkem 55 soutěžních sestav ve 4 věkových kategoriích, které byly rozděleny na kategorii estetická a technická. Soutěžit přijelo 20 klubů z celé Moravy.

Do poroty zasedli i v tomto roce MS v aerobiku Mgr. David Holzer a Hanka Kynychová, kteří hodnotili soutěžící slovně ihned po jejich vystoupení a předávali jim cenné rady pro další soutěže. Naše pozvání do poroty přijal jako VIP host herec Miroslav Šimůnek, který předával Ceny sympatie ve všech kategoriích. V doprovodném programu vystoupila TS Trick z Hulína, která byla opět velkým zpestřením soutěže. Soutěžní sestavy byly velmi zajímavé a nápadité. Soutěžící předváděli úžasné výkony plné úsměvů a emocí. Atmosféra byla v hale skvělá, vše klapalo a to také díky policii Otrokovice, městské policii Otrokovice a tlumačovským hasičům, kteří dohlíželi na zdárný průběh soutěže. Velké poděkování patří taktéž našemu skvělému moderátorovi Ziggy Horváthovi, který dodává soutěži ten správný šmrnc a glanc. V tomto roce ho doplňovala kolegyně Evička Králová.
Porota měla velmi těžké rozhodování. Soutěžní sestavy jsou vždy vypracovány do sebemenších detailů od kostýmů, líčení, hudby až po sestavení choreografií. Podle porotců úroveň soutěže velmi stoupá a byla posunuta zase o stupínek výše. Díky velké podpoře sponzorů jsme mohli odměnit všechny týmy krásnými cenami, i když neskončily na místech nejvyšších. Vítězové pak obdrželi navíc medaile a krásné poháry. Cena sympatie, kterou předával Miroslav Šimůnek, byl dortík, který upekla a připravila Martina Filáková, za což jí patří velké poděkování. Soutěž je vždy dlouho dopředu připravována a již nyní si můžete zapsat do kalendáře termín 13. ročníku soutěže, který se bude konat 8.4.2017 ve Sportovní hale v Otrokovicích. Těšíme se na vás. A jak to všechno dopadlo?
Kategorie do 7 let – Estetika
1.místo DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov
2.místo 1.AC Uherský Brod
3.místo K.I.S. Intensive Hodonín
Kategorie do 7 let – Technika
1.místo Aerobic N.K. Kyjov
Kategorie 8 – 10 let – Estetika
1.místo DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov
2.místo K.I.S. Intensive Hodonín
3.místo Aerobik Coufalovi Olomouc
Kategorie 8-10 let – Technika
1.místo Akropolis Uherské Hradiště
2.místo AK Domeček Valašské Meziříčí
3.místo Aerobik Kostelec
Kategorie 11 – 13 let – Estetika
1.místo DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov
2.místo DDM Veselí nad Moravou
3.místo K.I.S. Intensive Hodonín
Kategorie 11 – 13 let – Technika
1.místo AKPR Prostějov
2.místo AK Domeček Valašské Maziříčí
3.místo 1.AC Uherský Brod
Kategorie 14 a více let – Estetika
1.místo Aerobik Kunovice
2.místo DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov
3.místo Aerobik Coufalovi Olomouc
Kategorie 14 a více let – technika
1.místo Aerobic N.K. Kyjov
2.místo AKPR Prostějov
3.místo DDM Pastelka Uherský OstrohBc. Hana Hlobilová
Vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

8. 12. 2015

Kurz pletení

Od loňského roku pravidelně nabízíme v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov, spolu s velmi ochotnou a trpělivou lektorkou Dankou Vašíčkovou kurzy pletení z papírových ruliček pro veřejnost.

Kurzy pletení ve Sluníčku

Pokaždé připravíme pro účastníky zajímavé tvoření. Tentokrát to byly velikonoční ošatky ve tvaru slepičky. Tříhodinové pletení a motání provázené někdy i páráním nikoho neodradilo a výsledek stál za to. Odměnou za trpělivost všech byly krásné dekorace k blížícím se svátkům jara. Už se moc těšíme na další tvoření ve Sluníčku 

Bc.Ludmila Daňková DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Foto Kurz Pletení

8. 12. 2015

Strašidelný Halloween

Jak už je v posledních letech zvykem, tak i letos se v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov konala akce, která oslavuje svátek Halloween.

Změnou oproti minulým ročníkům bylo, že akce probíhala jeden den bez přespání. Sešli jsme se již v 8 hodin ráno v hojném počtu 27 účastníků od 1. do 7. třídy. Po úvodním přivítání, seznámení s programem a bezpečností, nic nebránilo tomu, začít se bavit. V zrcadlovce i tělocvičně si všichni zahráli spoustu zajímavých her např. Území duchů, Na upíry, Hlemýždí závody, Ostrovy, Začarované barvy a jiné. Nejenom, že se všichni skvěle bavili, ale mezi sebou se i více poznali. Následovala výroba strašidelných dýní. Letos se dýní sešlo opravdu hodně, proto si každý mohl vyrobit svou vlastní. Všichni se pilně pustili do práce a po větším či menším úsilí měnili obyčejné dýně v neobyčejně strašidelné výtvory. Tvoření všichni zvládli a hurá zpátky do tělocvičny, zahrát si další hry, které se nesly v duchu Halloweenu a za každou si děti odnesly drobnou odměnu. V době poledního klidu si mohli všichni chvilku vydechnout u halloweenského kvízu, kde nenamáhali svá těla, ale naopak hlavičky. Letos si děti ještě vyráběly strašidelné parťáky z květináčů a nazvaly je „Dýňáčci“. Jakmile se dotvořilo, nastala konečně ta správná chvíle odhalit své pravé tváře. Všichni se začali převlékat, líčit a za chvilku to nebyly ty milé, hodné děti, ale strašidla, připravená vydat se do ulic Tlumačova. A jelikož nám letos počasí přálo, mohly si strašidla pochutnat na připravených netopýrech, které si upekly nad ohněm. Mezitím se venku setmělo a konečně se mohly předvést strašidelné tváře vyrobené z dýní, které jsme před budovou DDM rozsvítili. Pak už nastala chvíle nejočekávanější, kdy strašidla vyrazila do ulic. Během procházky večerním Tlumačovem jsme navštívili rodiče, kteří nám raději dobrovolně vydali všelijaké dobroty a sladkosti, než aby měli co do činění s tak hrůzostrašnými stvořeními. Po návratu do Sluníčka se všechny získané odměny spravedlivě rozdělily a nikdo tak neodcházel s prázdnou, ba naopak – letos byla výslužka opravdu velká. Navíc si před odchodem děti vybraly z připravených Halloween dárečků, které jim připomínaly nádherně, strašidelně strávený den plný zážitků a dojmů.

Petr Ošlejšek, Bc. Ludmila Daňková DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Foto Podzim ve Sluníčku
Foto Podzim ve Sluníčku
Foto Podzim ve Sluníčku
Foto Podzim ve Sluníčku

8. 12. 2015

Podzim ve Sluníčku

Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov nabízí dětem i dospělým plno aktivit pro zpestření každodenního života.

Přehled činnosti a kroužků bylo možné shlédnout na výstavě DDM Sluníčko, která na podzim probíhala v prostorách KIS Tlumačov. K nahlédnutí byly fotografie z kroužků, výrobky a také poháry a diplomy sportovního kroužku aerobik.
Celodenní akce Strašidelný Halloween s dlabáním dýní, tvořením, hrami, opékáním ,,netopýrů“ a hlavně strašidelným večerním průvodem přilákala děti nejen z Tlumačova, ale i blízkého okolí. Ve dnech podzimních prázdnin se také konal „Magic turnaj“ pro příznivce této karetná hry.
Tvoření z keramické hlíny a novou techniku vymývání si měli možnost vyzkoušet žáci ZŠ Tlumačov a děti MŠ Klubíčko. Výukový program nabízíme již několik let a umožní účastníkům nahlédnout pod pokličku tohoto starého řemesla. Výsledkem je krásný dáreček, který jistě potěší. Akce se koná ve dvou částech – tvoření v říjnu a glazování v měsíci listopadu.
Kreativní tvoření nabízíme také dospělým, a to v kurzech pletení z papírových ruliček. O kurz je velký zájem i proto, že se pokaždé naučí jiný výrobek nebo techniku pletení. Účastníci již zvládli věnečky, vánoční stromky, zvonečky a další.
Během září a října proběhla pro děti a mládež výtvarná soutěž na téma „Barvy podzimu“. Sešlo se celkem 175 podzimních výtvorů. Do naší soutěže se zapojily mimo jiné také výtvarné kroužky při DDM Sluníčko, mateřské a základní školy z Tlumačova a okolí. Vítězové v každé z pěti kategorií získají pohár či medaili, diplom s fotografií svého obrázku a dárečky. Všechny výtvory si můžete prohlédnout během prosince a ledna v prostoru KIS v Tlumačově. Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem za krásné výrobky.
Před koncem roku ještě připravujeme „Mikulášský den otevřených dveří“ s ukázkami činnosti DDM, nabídkou výtvarného tvoření, malování na obličej, kruhového tréninku, aerobiku, deskových her a spousty dalších aktivit. Proběhnou také Vánoční dílny, s možností kreativního tvoření dekorací nebo malých dárečků k blížícím se zimním svátkům.

Bc.Ludmila Daňková, pedagog volného času DDM Sluníčko

Foto Podzim ve Sluníčku
Foto Podzim ve Sluníčku
Foto Podzim ve Sluníčku
Foto Podzim ve Sluníčku

18. 10. 2015

Uspávání broučků

Bylo nádherné nedělní odpoledne a mezi mraky prosvítalo sluníčko…

Byl to skoro zázrak v tomto nevlídném podzimním počasí.
Rodiče s dětmi přicházeli k Moravní lávce, kde začínal již pátý ročník akce „Uspávání Broučků“, kterou si pro všechny připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice.
Do říše Broučků se všichni přenesli skrz pavučinu. Tam je dále čekala cesta s úkoly.
Bylo potřeba pomoc Broučkům nachystat zavařeniny na zimu, opravit střechu a pořezat dřevo.
A uspání Broučků? To děti zvládly dokonale….v postýlce z listí se jim bude krásně spát celou zimu…
V cíli cesty nechyběla tradiční „Broučkova polévka“ na zahřátí a výtvarná dílnička, kde si všechny děti vyrobily broučí tykadla.
Bylo to pohodové, usměvavé nedělní odpoledne plné běhajících malých broučků s tykadélky….a mezi mraky prosvítalo sluníčko. Co si více přát….
Velké poděkování patří Skautskému středisku Josefa Šivela v Otrokovicích, kde bylo zázemí celé akce. A také všem pomocníkům, bez kterých bychom se neobešli.

Za DDM Sluníčko Eva Doležalová.

Článek města o naší akci

školní rok 2014/2015

Souhrn úspěchů aerobikové sezóny v Tlumačově

Za minulý školní rok se naše členky kroužku aerobik účastnily celé řady soutěží. Získaly celou řadu krásných umístění, které jsme se pro vás rozhodli zveřejnit v našem článku.

Sestava „101 Dalmatinů“
Sestavu nacvičilo 30 dětí ve věku od 7 – 12 let.
Děti se zúčastnily několika soutěží Aerobic Tour, Děti fitness a přehlídek.
O pohár starosty Obce Tlumačov – 1.místo, Aerobic Tour Otrokovice – 2.místo, Aerobic Tour Bystřice pod Hostýnem – 1.místo, Aerobic Tour Uherské Hradiště – 3.místo, Aerobic Tour Hodonín – 5.místo, Finále Aerobic Tour nejlepší TOP 10 – 2.místo.
Děti fitness Otrokovice – 2.místo, Děti fitness Olomouc – 1.místo, Mezinárodní Finále Děti fitness Praha Lucerna – 1.místo
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena poroty za originalitu.
Trenérka: Bc. Hana Hlobilová, Hana Hlobilová ml., Michaela Daňková

101 dalmatinů v kostýmech
101 dalmatinů

Sestava „Sněhová říše“
Sestavu nacvičily děti ve věku 4 – 8 let

Děti se zúčastnily několika soutěží Aerobic Tour, Děti fitness a přehlídek
O pohár starosty Obce Tlumačov – 3.místo, Aerobic Tour Otrokovice – 3.místo, Aerobic Tour Bystřice pod Hostýnem – 1.místo, Aerobic Tour Uherské Hradiště – 3.místo, Aerobic Tour Hodonín – 3.místo, Finále Aerobic Tour umístění v nejlepší TOP 10 – 2.místo.
Děti fitness Otrokovice 4.místo, Děti fitness Olomouc 2.místo, finále Děti fitness Praha 6.místo
Trenérka: Bc. Hana Hlobilová, Hana Hlobilová ml., Michaela Daňková

Sněhová říše
Sněhová říše v kostýmech

Sestava „WOLFGANG AMADEUS MOZART“
Sestavu nacvičily děti ve věku od 10 – 14 let.
Děti se zúčastnily taktéž několika soutěží a přehlídek.
O pohár starosty Obce Tlumačov – 1.místo, Aerobic Tour Otrokovice – 1.místo, Aerobic Tour Bystřice pod Hostýnem – 1.místo, Aerobic Tour Uherské Hradiště – 1.místo, Aerobic Tour Hodonín – 1.místo, Finále Aerobic Tour nejlepší TOP 10 – 1.místo vítěz kategorie 11 – 13 let.
Děti fitness Otrokovice – 1.místo, Děti fitness Olomouc – 2.místo, Mezinárodní Finále Děti fitness Praha Lucerna – 2.místo
Aerobic Cup Kyjov – 1.místo, Perníková kopretina Pardubice – 3.místo
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena poroty za kostýmy.
Trenérka: Bc. Hana Hlobilová, Nikola Filáková

Mozarti v kostýmech
Mozarti

Sestava: „Za hranicemi fantazie – Avatar“
Sestavu nacvičily děvčata ve věku od 14 – 18 let
Děvčata se zúčastnily několika přehlídek a soutěží po celé ČR.
O pohár starosty Obce Tlumačov – 3.místo, Aerobic Tour Otrokovice – 2.místo, Aerobic Tour Bystřice pod Hostýnem – 2.místo, Aerobic Tour Uherské Hradiště – 3.místo, Aerobic Tour Hodonín – 3.místo, Finále Aerobic Tour nejlepší TOP 10 – 3.místo
Aerobic Cup Kyjov – 2.místo, Perníková kopretina Pardubice – 2.místo
Děti fitness Otrokovice – 3.místo, Děti fitness Olomouc – 1.místo, Mezinárodní Finále Děti fitness Praha – 2.místo
Trenérka: Bc. Hana Hlobilová, Michaela Daňková

Avataři v kostýmech
Avataři

Sestava „Mrazík“
Sestavu nacvičilo 23 dospělých
Zúčastnili se různých přehlídek a také soutěží Děti fitness

Přehlídka Bystřice pod Hostýnem – 1.místo + cena poroty za kostým
Krajská přehlídka Otrokovice – 1.místo
Děti fitness Otrokovice – 1. místo a postup do Prahy na mezinárodní finále
Mezinárodní přehlídka Otrokovice – Cena poroty za originalitu
Mezinárodní Finále Děti fitness Praha – 2.místo
Trenérka: Bc. Hana Hlobilová

Mrazík v kostýmech
Mrazík

o kroužku

Jezdecký kroužek na DDM Sluníčko

Od roku 2008 nabízí DDM Sluníčko Otrokovice Jezdecký kroužek pro děti se zdravotním znevýhodněním.

Děti v doprovodu rodičů společně s pedagogem volného času a vodičem jezdí a cvičí na koni. Velmi příznivě se projevila doteková terapie. Přímý kontakt s koněm přináší uspokojení a energii.
Dětem činnost přispívá ke zdokonalování zdravotního stavu, rozvíjení komunikace v novém prostředí a v komunikaci s novými lidmi.
Z minulých let máme velké zkušenosti. Dokonce i lékaři vyjadřují směrem k nám pochvaly za kvalitně odváděnou činnost.

Jedná se o naplňování cílů sociálních, samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, kolektivní spolupráce. Rozvíjíme u dětí přirozené sebevědomí, návyky správného držení těla, vytváříme pozitivní vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu. Dítě dokáže spolupracovat s ostatními, respektuje jejich prostor a rozvíjí získané návyky a postoje. Prohlubujeme smyslové a estetické vnímání, rozvíjíme motoriku.
S každým dítětem pracujeme individuálně.

Jedná se o pravidelnou činnost zájmového vzdělávání.
Činnost probíhá nepřetržitě po celý školní rok. Zájmový kroužek nepřerušujeme ani v době prázdnin, ani vlivem špatného počasí.
K činnosti využíváme rampu, která slouží k jednoduššímu nasedání na koně a halu, která slouží v době nepříznivého počasí.

Rozvíjíme sociální dovednosti:
vedeme k porozumění sobě samému a druhých, napomáháme k zvládání vlastního chování, přispíváme k utváření dobrých mezilidských vztahů, rozvíjíme základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce a dovednosti pro řešení konfliktů, formujeme studijní dovednosti a dovednosti duševní hygieny. V oblasti postojů a hodnot pomáháme k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým, vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce, pomoci, různosti lidí, názorů, mravních rozměrů různých způsobů lidského chování a napomáháme primární prevenci sociálně patologických jevů.
Odměnou nám je zlepšující se stav našich dětí.

Fotografie z Jezdeckého kroužku

24.-28. 8. 2015

Příměstský tábor Prázdniny se Sluníčkem

Návštěva Policie ČR, interaktivní výstava Hry a klamy, městská hra Quest, tvořivá dílna ve Svíčkárně, Ranč – to je jen část programu příměstského tábora, který pro 28 dětí z Tlumačova a okolí připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov v posledním týdnu letních prázdnin.

První táborový den probíhá pravidelně v Tlumačově, kde se pomocí mnoha her a soutěží postupně společně seznamujeme, kreativně tvoříme a děti získávají své první bodíky – penízky v celotáborové soutěži. Tentokrát jsme tvořili lapač snů, což je magický předmět, mocný amulet proti veškerým zlým silám. Vytváří se z drátků, bavlnek, korálků a peříček. Přes menší či větší počáteční zamotání u některých z dětí, se nakonec podařily moc krásné výrobky, které si děti mohou pověsit v pokojíčku nad postel.
V úterý nás čekal první výlet, a to do Kroměříže. Hned ráno nás přivítala tisková mluvčí kroměřížské Policie por. Mgr. Simona Kyšnerová, která trpělivě odpovídala na zvídavé otázky dětí, ukázala nám prostory budovy včetně policejní cely či garáží. Tam si děti mohly vyzkoušet ,,pohodlí“ policejního auta nebo jak je těžká neprůstřelná vesta. Na závěr nám paní Kyšnerová předvedla, jak se odebírají otisky prstů zadrženým pachatelům. Všichni odcházeli se svým otiskem na kartičce a také s malým dárečkem na památku. Dalším programem bylo zrcadlové bludiště, tam se děti velmi těšily a taky si návštěvu náležitě užívaly. Někdo bloudil, jiný zkušeně prošel labyrintem plným zrcadel. Aktivity úterního dne byly opravdu velmi pestré. Čekala nás ještě výstava Hry a klamy v muzeu Kroměřížska, která je kombinací hry, zábavy i poučení. Vystavené exponáty jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutěžení, takže platí heslo „dotýkat se exponátů přikázáno!“. Bylo to super! Nejen děti, ale i nás dospělé úkoly pohltily a u některých jsme se mnozí pořádně zapotili . Peklo s princeznou je název výstavy, která také probíhá v prostorách Muzea. Zde jsme si mohli prohlédnout originální kostýmy z filmové pohádky, která se natáčela i na kroměřížském zámku a v zámeckých zahradách. Nejzábavnější byla poslední část výstavy, kdy jsme si vyzkoušeli repliky pohádkových kostýmů a vyfotografovali se v nich.
A je tady středa, s ní výlet do Holešova a zábavná hra „Po stopách předků“, která nás netradiční formou provedla po holešovských památkách. Ve skupinkách jsme cestou pomocí veršované hledačky a mapky hledali indicie, zdolávali hádanky a doplňovali tajenku. Po jejím správném vyluštění jsme v infocentru získali kód a pak už zbývalo jen najít na nádvoří truhlu, zadat správný kód do zámku a získat sladký poklad. Po výborném obědě hurá na exotická zvířata na zámek v Holešově. Chameleoni, leguáni, africké želvy, opičky, ale také pavouci, štíři, hadi a jiná zvířátka se stali středem pozornosti našich táborníků. Malí králíčci a morčátka navíc neunikli našemu pohlazení. Den jsme společně zakončili v zámecké zahradě hrami.
Na čtvrteční den byl připravený výlet do Holice u Olomouce, do Svíčkárny a mýdlárny Rodas. Po velmi milém přivítání jsme se rozdělili do 3 skupinek a vrhli se do práce. Dekorování svíček namáčením a zdobením polevou ,,STARWAX,,, plnění sáčku koupelovou solí s esenciálním olejem, odlévání plovoucích svíček a jejich následné barvení. To vše pak zabaleno do celofánových sáčků a dárečky jsou hotové. Někteří se do práce ponořili tak, že jim tyto výrobky nestačily a vyzkoušeli si další nabízené techniky, jiní nakoupili hotové dekorované svíčky nebo mýdla v obchůdku, který je součástí dílny. Do této dílny se určitě zase příště vypravíme, moc se nám tam líbilo.
Páteční dopoledne jsme strávili na Ranči v Tlumačově, kde jsme si poslechli zajímavé povídání o koních doplněné hrami a soutěžemi a hlavně jízdou na koních. Koníci za svou trpělivost mezi kupou dětí, dostali plno dobrůtek, které jim děti přinesly a sami je nakrmily. Den pokračoval pohybovými hrami, kde byla možnost získat další penízky do závěrečného obchodu s dárečky. Nikdo neodešel s prázdnou, každý si za své vybojované peníze nakoupil.
Po celý týden nás nikdo nemohl přehlédnout, díky společným tričkám, které děti dostaly na památku na prima tábor plný zážitků, legrace a kamarádů.

Bc. Ludmila Daňková, DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Fotografie z tábora
Fotografie z tábora
Fotografie z tábora
Fotografie z tábora
Fotografie z tábora

19.7.2015 – 26.7.2015

Pobytový tábor Tajemství Arkhamu

Do města Arkham se vypravilo 33 dobrodruhů, aby přišli a vyřešili záhady, které se tam dějí. Při nástupu do připraveného autobusu, každý účastník obdržel arkhamské noviny, kde byl seznámen s danou situací v tomto městě. Po příjezdu na místo přivítal dobrovolníky sám starosta města p. Petr Starosta. Ve městě vznikala spousta nevysvětlitelných záhad a řádily zde nadpřirozené síly. Pro naše dobrovolníky to byla výzva a všichni se chtěli ihned pustit do řešení těchto záhad. Dobrodruzi byli vždy dopředu seznámeni jak zničit nadpřirozeného protivníka a jak se proti němu bránit. O dané situaci, která se ve městě Arkham děla, každé ráno informovalo arkhamské rádio, které všichni přítomní bedlivě poslouchali.

První den se v místě vyskytli vlkodlaci, proto úkolem dobrovolníků bylo, nasbírat co nejvíce stříbrných šipek a tím vlkodlaky zničit. Pro naše dobrovolníky to nebyl žádný problém a lehce si s tímto úkolem poradili. Další den byla informace v rádiu o řádících upírech ve městě, proto jsme se vypravili na Hostýn, odkud jsme si donesli hostýnskou svěcenou vodu, která na ně působí a případně upíry zničí. Cesta byla příjemná, i když místy vyčerpávající z důvodu velkého horka. Každý si načepoval vodu do připravené lahvičky, kterou si odnášel do Arkhamu, kde byla pečlivě uschována. Do Arkhamu přijela také doktorka z hygienické stanice, držitelka mnoha titulů MUDr. PUDr. Zorka Horká Dis, Fis, Cis, Czc. Žádala dobrovolníky o transfusi krve, z důvodu velkého výskytu upírů ve městě. Transfuse byla určena pro rodinu Petlahvových. Úkolem dobrovolníků bylo nasát injekční stříkačkou krev / obarvená voda/ a vpravit ji nepozorovaně do připravené nádoby. Úkol byl opět úspěšně splněn. Rodina Petlahvových byla zachráněna a zaslala dobrovolníkům velké poděkování za pomoc. V Arkhamu se však stala pro nás velmi nepříjemná věc. Upírům nebylo úplně zabráněno proniknutí mezi nás a večer byli tři vedoucí pokousáni. Stali se taktéž upíry a zmizeli v místních lesích. Co teď? Přece je tam nemůžeme nechat? Ještě, že jsme si přinesli vodu z Hostýna. Podle instrukcí z rádia, voda naše vedoucí zachrání a vysvobodí. Do tamního lesa se vydaly skupinky po čtyřech, vybaveny vodou a baterkou. Proti baterce jsou upíři bezmocní, a jakmile na ně přímo posvítí světlo, nemůžou se hýbat. Vyrážíme. Všechno se v nás svíralo, ale důležité bylo zachránit vedoucí. Strašlivá proměna vedoucích nikoho neodradila. Všichni překonali jak strach z nich, tak z temného lesa a záchranná mise byla zdárně splněna a vedoucí vysvobozeni. Jsme opět všichni spolu šťastní a můžeme se vydat vstříc dalšímu dobrodružství. Další den byl den, kdy se začaly objevovat zmizelé trosky lodí a letadel z Bermudského trojúhelníku. Bezmocní obyvatelé v městěčku Arkham začali mít strach a začali bojovat proti sobě navzájem. V Arkhamu vznikly občanské nepokoje a rabování. Opět museli zasáhnout naši dobrodruzi a společně se pokusili o obnovu tohoto města, což se jim podařilo a místní obyvatele uklidnili. Následující den se městem roznesla zpráva, že po městě chodí ženy, které pouhým hlasem mění mysl lidí a mávnutím ruky dovedou lidem přičarovat ocásky. Abychom se těmto ženám „čarodějnicím“ ubránili, museli jsme se naučit spoustu magických formulí. Důležitá byla také záchranná formule Č,L,L,Č,L,L,T / čap, lusk, lusk, čap, lusk, lusk, tlesk/. Poslední den před odjezdem dorazil do Arkhamu známý vědec Frankenstein z Berlína, který se svým týmem přišel na způsob vyřešení záhady města. Po cestě byl však přepaden a součástky na záchranný přístroj se mu poztrácely. Všichni dobrodruzi ihned vyrazili ztracené součástky hledat a pokusit se přístroj podle návodu sestrojit. Bylo zjištěno, že všechny záhady a nadpřirozené síly vznikají ve vstupní bráně města Arkham, proto tato brána tímto přístrojem musí být uzavřena. Všem dobrovolníkům se podařilo přístroj najít, sestrojit a společně všichni bránu uzavřeli. Tímto se v městě Arkham vrátilo vše do normálu. Město bylo zachráněno. Naše mise byla úspěšně splněna a to díky spolupráci všech členů.
Týden plný napětí, překvapení, radosti, legrace byl za námi. Byl to skvělý týden a ještě bychom v Arkhamu vydrželi a sledovali, jak se tam vrací vše k normálnímu, běžnému životu. Domov však volá a třeba nás budou potřebovat na pomoc někde jinde. Určitě se společně zase někde vypravíme. Těšíme se na vás.
Bc. Hana Hlobilová
Vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

9.5.2015

7. ročník přehlídky ODDECH

V sobotu 9. 5. 2015 se na Táborové základně Domu dětí a mládeže Sluníčko konal již sedmý ročník přehlídky amatérských a poloprofesionálních divadel nazvané Otrokovické dětské divadelní echo neboli ODDECH. Festival vznikl za finanční podpory Zlínského kraje pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka.

Na festivalu se představila celá řada souborů z Otrokovic, ale také z širokého okolí. Diváci tak viděli autorské představení dětí z LDO ZUŠ Otrokovice pod vedením Gustava Řezníčka s názvem „Hrajeme pohádky“, Vodnickou pohádku Studia T ze Zlína nebo dvě loutková představení Divadla Brod z Uherského Brodu. Úspěch sklidily také loutky Divadla Hvizd z Holešova, které nám předvedlo, jak se zachraňuje les. Úsměv na tváři vyloudila půvabná Ptáčata z Domu dětí a mládeže Sluníčko či neméně pěkné Mažoretky, které vyplnily chvíle mezi přestavbou jednotlivých scén. Na závěr pak vystoupil soubor improvizačního divadla OLIVY z Olomouce, které u některých účastníků způsobovaly pomalu křeče v břiše od záchvatů smíchu. Aby byl výčet dokonán, tak tečku za festivalem vytvořil divadelní soubor Divadlo Na Půdě, které by od příštího ročníku mělo fungovat jako autorské divadlo pod Domem dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích. Předvedli hru „Co je růží zváno…“, která vznikla jako pocta Williamu Shakespearovi k jeho 450. výročí.

Ačkoliv se z počátku zdálo, že se letošnímu ročníku nevyhnou bouřky a déšť, tak zafungovaly prosby veškerého organizátorského osazenstva i diváků a herců a nakonec nám přeci jen počasí přálo a vysvitlo sluníčko, které hřálo až do samého závěru festivalu. Možná k tomu částečně přispěla ředitelka Kovářová: „Umluvila jsem vodnictvo z celého okolí, aby si vodu nechali tentokráte pro sebe a nám počasí dopřálo krásný den,“ sdělila šéfka DDM Sluníčko.

Celkově festival navštívilo asi osmdesát účinkujících z pěti různých moravských měst. Účastníci i účinkující si pochvalovali příjemnou atmosféru a již nyní se všichni těšíme na další ročník, který bychom rádi posunuli na teplejší, červnové počasí.

STUDIO T Zlín – Vodnická pohádka
LDO ZUŠ Otrokovice – Hrajeme pohádky
Divadlo Hvizd Holešov – Zachraňte les
Improvizační show OLIVY Olomouc – improshow

24.4.2015

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 24. dubna 2015 proběhl na Dopravním hřišti v Otrokovicích již 38. ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž pravidelně pořádá Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. Úvodním slovem zahájil sportovní klání krajský koordinátor pro BESIP Zdeněk Patík a ředitelka Domu dětí a mládeže Sluníčko Mgr. Jiřina Kovářová. Podpořit nás přišlo i město Otrokovice, kdy tisková mluvčí Romana Stehlíková popřála všem soutěžícím dobrý start.

Jedná se o soutěž, ve které se smíšená družstva (vždy dvě dívky a dva chlapci) ze základních škol snaží o postup do okresního kola. O postup se soutěží vždy ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci). Soutěž byla rozdělena na čtyři disciplíny – tou první byly testy, kde žáci ukazovali své teoretické znalosti z pravidel silničního provozu. Tuto disciplínu hodnotil zkušební komisař Ing. Martin Straka z Městského úřadu. Další disciplínou bylo praktické přezkoušení z jízdy po dopravním hřišti, kdy hodnotileli byli strážníci Státní Policie ČR. Třetí disciplínou bylo přezkoušení ze znalostí První pomoci, zkoušejícím byla pracovnice DDM Sluníčka Bc. Eva Pšenčíková. Poslední disciplínou byla jízda na překážkách, kterou měl na starosti pracovník DDM Sluníčka Michal Gažda a Milan Houžva.

V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo celkem 5 základních škol – ZŠ Trávníky, ZŠ TGM, ZŠ Mysločovice a ZŠ Halenkovice a víceleté Gymnázium Otrokovice. Vítězem první kategorie se stala ZŠ Trávníky, v kategorii druhé pak ZŠ Halenkovice. Tím si tyto základní školy zajistily postup do dalšího kola, které proběhne na Dopravním hřišti v Malenovicích. Záštitu nad touto soutěží převzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, kterému bych chtěla tímto poděkovat za ceny, které si žáci odnesli. Cenami do soutěže přispěl též BESIP. Poháry předával žákům místostarosta města Otrokovice Mgr. Jiří Veselý. Touto cestou bych chtěla taktéž poděkovat všem pedagogům, kteří na soutěž žáky připravili a zároveň pogratulovat vítězným základním školám za zasloužené vítězství a popřát hodně úspěchů v dalším kole.
Zlínský kraj také každoročně spolufinancuje provoz Dětského dopravního hřiště V Otrokovicích.

Bc. Dolinová Helena
Vedoucí dopravního hřiště
DDM Sluníčko

Foto

11.4.2015

11. ročník soutěže v aerobiku skupin „O pohár starosty obce Tlumačov

V sobotu 11. 4. 2015 se konal ve Sportovní hale Otrokovice Štěrkoviště již 11.ročník soutěže skupinových choreografií „O pohár starosty obce Tlumačov“. Soutěž zahájil starosta obce Tlumačov Petr Horka a místostarosta města Otrokovice Mgr. Jiří Veselý.

Společně popřáli všem závodníkům sportovní úspěchy a předávali ceny. V letošním roce opět do poroty zasedli odborníci z aerobikového a tanečního oboru. Slovní hodnocení ihned po skončení každé skladby a cenné rady soutěžícím a trenérům předával Mgr. David Holzer – MS v aerobiku a Hanka Kynychová – cvičitelka aerobiku a autorka charitativního projektu Hejbejte se. Soutěže se zúčastnilo 23 klubů z celé Moravy a k vidění bylo 44 soutěžních sestav ve 4 věkových kategoriích. Rozdělení týmů je dále na estetické, to jsou týmy, které dávají svým sestavám nápad, námět a děj a technické, které se spíše zaměřují na technické provedení sestavy a musí splňovat dané povinné cviky, které mají podle pravidel předvést všichni cvičenci. Letos jsme měli jako VIP hosty chlapeckou pěveckou skupinu NEW ELEMENT z Prahy, která nám soutěž zpestřila svými písničkami z jejich nového alba. V tomto roce se zúčastnilo soutěže okolo 800 soutěžících a podpořit je přišlo přes 600 diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Vše proběhlo bez problémů. Hudba hrála na plné pecky a byla velmi dobře řízena zvukařem p. Vítkem, za což mu patří velké poděkování. Poděkování patří také skvělému moderátorovi Ziggy Horváthovi, který nás provázel celým soutěžním dnem. Dále všem pomocníkům, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách a průběhu akce, taktéž Městské a Státní policii Otrokovice, která se podílela spolu s tlumačovskými hasiči na hladkém průběhu dopravy i našim zdravotnicím, které měly letos větší práci jak v minulých letech, ale zvládly vše na jedničku. Velké poděkování patří všem sponzorům, díky nimž si všechny děti bez rozdílu umístění odvážely krásné dárečky, které jim budou připomínat tento soutěžní den. Poděkování patří rovněž obci Tlumačov, která se podílela na akci finančně a díky tomu získaly vítězné týmy krásné medaile a poháry. Porota byla nadšená z výkonů dětí a ohodnotila narůstající kvalitu připravených sestav. Již nyní jednáme o účasti porotců na dalším ročníku soutěže, který by se měl konat 9.4.2016. Zatím všichni přislíbili účast. Už se moc těšíme. Také už jednáme s VIP hostem, a kdo to bude, to se nechte překvapit.

A jak to všechno dopadlo:
Kategorie do 7 let Estetická
1. K.I.S. Intensive Hodonín – Červená karkula
2. Akropolis Uherské Hradiště – Princové jsou na draka, aneb princezny vládnou
3. DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov – Sněhová říše

Kategorie do 7 let Technická
1. AK Zlín – Barvičky
2. Aerobic N.K. Kyjov – Minišpanělky
3. SK M-Aerobik Academy – Žvanilky s.r.o

Kategorie 8 – 10 let Estetická
1. DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov – 101 Dalmatinů
2. Akropolis Uherské Hradiště – Malý Mozart
3. DDM Veselí nad Moravou – Domino

Kategorie 8 – 10 let Technická
1. AK Zlín – Margarita
2. 1.AC Uherský Brod – Ariana Grande
3. Aerobik Kostelec – V rytmu HollywooduKategorie 11 – 13 let Estetická
1. DDM Sluníčko Otrokovice – Wolfgang Amadeus Mozart
2. DDM Veselí nad Moravou – Kamera, klapka jedem
3. Akropolis Uherské Hradiště – Sněhurka a lovec

Kategorie 11 – 13 let Technická
1. AK Domeček Valašské Meziříčí – Happy
2. SK M-Aerobik Academy – Mamma Mia
3. Aerobic N.K. Kyjov – Hey, taxi

Kategorie 14 a více let Estetická
1. DDM Veselí nad Moravou – Kapky ohně
2. Aerobik Coufalovi Olomouc – Dýchla na nás minulost
3. DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov – za hranicemi fantazie-Avatar

Kategorie 14 a více let Technická
1. SK M-Aerobik Academy – Euphoria
2. Aerobic N.K. Kyjov – Brasil
3. 1.AC Uherský Brod – Bon Jovi

Bc. Hana Hlobilová
Vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

leden 2015

Akce ve Sluníčku

LEHKÝ POPIS

BLÍŽŠÍ INFORMACE

Plná zpráva

9.12.2014

Vánoční dílny

Pravou vánošní atmosféru jsme se snažili přiblížit návštěvníkům Vánočních dílen, které se konaly 9. prosince v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov.

Vůně jehličí a perníčků provoněla tělocvičnu ZŠ, kde se akce uskutečnila.

report

25.10.2014

Strašidelný Halloween

LEHKÝ POPIS

BLÍŽŠÍ INFORMACE

Plná zpráva

19.10.2014

Uspávání Broučků

LEHKÝ POPIS

BLÍŽŠÍ INFORMACE

Plná zpráva

15.10.2014

Článek o předávání průkazu cyklisty ZŠ Tlumačov

LEHKÝ POPIS

BLÍŽŠÍ INFORMACE

Článek

15.10.2014

Článek z Dopravní soutěže pro žáky 9. tříd

LEHKÝ POPIS

BLÍŽŠÍ INFORMACE

Článek

10.-12.10.2014

Rybářská víkendovka

Říjnová víkendovka na Táborové základně DDM Sluníčko s účastníky letošního rybářského tábora a nováčky z rybářského kroužku se velmi vydažila. Počasí nám přálo a rybolov byl také úspěšný. Víkendovka splnila očekávání všechy rybářů.

Foto
Na fotce Maxmilián Vanča se svým prvním candátem v životě, 66 cm, chycený na červíky.

4.10.2014

Reportáž z Rybářské víkendovky

LEHKÝ POPIS

BLÍŽŠÍ INFORMACE

Reportáž

30.9.2014

Reportáž ze Dne bez aut

LEHKÝ POPIS

BLÍŽŠÍ INFORMACE

Reportáž