+420 577 922 200
+420 577 927 101
+420 577 929 618

Tábory

Přihlášky na tábory můžete odevzdávat osobně od 1. 2. 2019 od 8°° hodin na kterémkoliv středisku DDM. Na přihlášky odevzdané dříve nebude brán zřetel.

Pobytové tábory 2019

Pobytové tábory jsou určené dětem od 7 – 17 let.

Název táboraTermínMístoCenaPřihláška ke staženíObsazenostBližší informace
Příběhy pirátských ostrovů19. 7. - 28. 7. 2019RS Dopravák4500,- Kč Přihláška ke stažení
60 z (54)
JEN NÁHRADNÍCI
Týden tance11. 8. - 17. 8. 2019TZ Štěrkoviště3600,- Kč Přihláška ke stažení
20 z (36)
VOLNO

Příměstské tábory 2019

Projekt EU – Letní příměstské tábory DDM Sluníčko
DDM Sluníčko se v letošním roce zapojilo do projektu Evropské unie do Operačního programu Zaměstnanost, tudíž nedochází u dotovaných táborů ke zdražení. K přihlášce je nutné doložit vyplněný Monitorovací list podpořené osoby (stačí, aby vyplnil jeden z rodičů) a Potvrzení o postavení na trhu práce (od obou rodičů). Přihlášku a potřebné dokumenty naleznete vždy u daného tábora. Týká se těchto příměstských táborů: Hry naruby, Cesta za poznáním, Pirátské dobrodružství, Cyklotábor, Paleta barev, Tábor plný pohybu, Barvy léta, Sportovní a Letem virtuálním světem. Tábory pořádané na odloučeném středisku Tlumačov nespadají do dotačního programu a dochází u nich k navýšení ceny.

Příměstské tábory jsou určeny dětem od ukončené 1. třídy ZŠ, s výjimkou tábora Pirátské dobrodružství, který je určen pro předškolní děti, které nastupují v roce 2019 do první třídy a pro letošní prvňáky.

Název táboraTermínMísto konáníCenaPřihláška ke staženíOBSAZENOSTBližší informace
Paleta barev22. 7. - 26. 7. 2019DDM Trávníky1100,- Přihláška ke stažení
 Potvrzení o postavení na trhu práce
 Monitorovací list
26 z (30)
VOLNO
Velká diamantová loupež29. 7. - 2. 8. 2019Tlumačov1300,- Přihláška ke stažení26 z (30)
VOLNO
Tábor plný pohybu5. 8. - 9. 8. 2019DDM Trávníky1100,- Přihláška ke stažení
 Potvrzení o postavení na trhu práce
 Monitorovací list
33 z (32)
JEN NÁHRADNÍCI
Barvy léta12. 8. - 16. 8. 2019DDM Trávníky1100,- Přihláška ke stažení
 Potvrzení o postavení na trhu práce
 Monitorovací list
31 z (30)
JEN NÁHRADNÍCI
Kdo přežije19. 8. - 23. 8. 2019Tlumačov1300,- Přihláška ke stažení33 z (30)
JEN NÁHRADNÍCI
Sportovní 19. 8. - 23. 8. 2019DDM Trávníky1100,- Přihláška ke stažení
 Potvrzení o postavení na trhu práce
 Monitorovací list
35 z (32)
JEN NÁHRADNÍCI
Letem virtuálním světem26. 8. - 30. 8. 2019DDM Trávníky1100,- Přihláška ke stažení
 Potvrzení o postavení na trhu práce
 Monitorovací list
32 z (32)
JEN NÁHRADNÍCI