+420 577 922 200
+420 577 927 101
+420 577 929 618

Tábory

Přihlášky na tábory můžete odevzdávat osobně od 31. 1. 2020 od 8°° hodin na kterémkoliv středisku DDM. Na přihlášky odevzdané dříve nebude brán zřetel.

Pobytové tábory 2020

Pobytové tábory jsou určené dětem od 7 – 17 let.

Název táboraTermínMístoCenaPřihláška ke staženíObsazenostBližší informace

Příměstské tábory 2020

Projekt EU – Letní příměstské tábory DDM Sluníčko
DDM Sluníčko se zapojilo do projektu Evropské unie do Operačního programu Zaměstnanost, tudíž nedochází u dotovaných táborů ke zdražení. K přihlášce je nutné doložit vyplněný Monitorovací list podpořené osoby (stačí, aby vyplnil jeden z rodičů) a Potvrzení o postavení na trhu práce (od obou rodičů). Přihlášku a potřebné dokumenty naleznete vždy u daného tábora. Tábory pořádané na odloučeném středisku Tlumačov nespadají do dotačního programu a dochází u nich k navýšení ceny.

Příměstské tábory jsou určeny dětem od ukončené 1. třídy ZŠ, s výjimkou tábora pro předškolní děti, které nastupují v roce 2020 do první třídy a pro letošní prvňáky.

Název táboraTermínMísto konáníCenaPřihláška ke staženíOBSAZENOSTBližší informace